Inicio

Contacto

Reportajes fotográficos

Obras

Colaboraciones

Premios

CATALÀ

español

english

CATALÀ

español

english

Inici

Contacte

Reportatges  fotogràfics

Obres

Col·laboracions

Premis

Inici

Contacte

Reportatges  fotogràfics

Obres

Col·laboracions

Premis

Any

Gènere

Director

1960

New Jazz Quartet

Martí Colomer

Als 14 anys, amb el trompetista Martí Colomer vam fundar el grup New Jazz Quartet, un dels primers conjunts de jazz creats a l’Estat espanyol.

 

Tot i l’edat tan jove de Martí, el seu treball com a percussionista en el repertori del grup va merèixer elogiosos comentaris de la crítica especialitzada.

 

 

Programa de mà del concert del "New Jazz Quartet"

 Instituto de Estudios Norteamericanos, gener, 1965

 

Programa de mà del concert del "New Jazz Quartet"

Manlleu, febrer, 1966