Year

Category

Work

 

2016/17

Short plays. Social networks

Polítikus

 

LA PRESENTACIÓ

 

 

 

La realitat política i social es viu en aquests treballs a través d'un expressionisme tel·lúric que  viatja a les profunditats de l'ànima humana. El format correspon a un ajustat temps de percepció en navegar per les xarxes socials, entès com un gènere en si mateix.

 

   Només el performer Joan Simó va  presenciar les filmacions, canalitzant amb la seva presència les claus essencials del tema a tractar. Així s'han anat succeint durant  dos anys i a intervals d'una o dues setmanes aquests enregistraments, fruit de la inquietud d'aixecar-se cada matí i veure sorprès la progressiva hegemonia d'una totpoderosa manipulació sobre el atemorit i indefens ciutadà.

 

 El molt peculiar lloc on s'ha instal·lat el plató, una construcció fortalesa de principis del segle X, conserva memòries molt antigues evitant qualsevol tipus de maquinària o conducció que pogués alterar les vibracions electromagnètiques. La il·luminació en tot moment ha estat de llum natural .

 

Presentem aquí una llista dels clips filmats fins ara amb post producció d'Oriol Vilaseca.

 

PRESENTACIÓN

 

 

 

La realidad política y social se vive  en estos trabajos  a través de un expresionismo telúrico que   viaja a las profundidades del alma humana. El formato  corresponde a un ajustado tiempo de  percepción al navegar  por  las redes sociales, entendido como un género en sí mismo.

 

Sólo el performer Joan Simó presenciaba  las filmaciones,  canalizando con su presencia las claves esenciales del tema a tratar.  Así se han ido sucediendo durante dos años  y a intervalos de una o dos semanas estas grabaciones fruto de la inquietud  de  levantarse cada mañana sorprendido, por la progresiva  hegemonía  de una todopoderosa manipulación sobre el atemorizado e indefenso ciudadano.

 

El muy peculiar lugar en donde se ha instalado el plató, una construcción fortaleza de principios del siglo X, conserva memorias muy antiguas  evitando cualquier tipo de maquinaria o conducción que pudiese alterar las vibraciones electromagnéticas.

La iluminación en todo momento ha sido de  luz natural.

 

Presentamos aquí una lista de los clips filmados hasta ahora con post producción de  Oriol Vilaseca.